Хэрэв таны вэбсайт www тай болон www гүй үед өөр өөр вэбсайт руу чиглүүлэгдэж байвал та янз бүрийн аргаар засварлах боломжтой. Гэхдээ нийтлэг wordpress дотроо холбоосоо засах боломжтой. энэ нь бусад аргатай яг ижил учир танд аль нь хялбар арга байна түүнийгээ ашиглаарай. wordpress setting → General дотроос та өөрийн вэбсайтын холбоосыг засаж өгөх боломжтой. Зургаар харуулав.

Зарим тохиолдолд вэбсайтын линкийг засах боломжгүй тохиолдлууд байдаг. Энэ үед байдаг болохоор та вэбсайтынхаа wp-config.php дотроосоо үүнийг засах боломжтой. Энэ тохиргоо нь магадгүй эцсийн тохируулга байдаг учраас та эндээс сольсон холбоосыг дахин эндээс л биш бол өөр газраас солих боломжгүйгээр засварладаг. Магадгүй их найдвартай арга байж болох юм.

define(‘WP_HOME’,’http://yourdomain.com’);
define(‘WP_SITEURL’,’http://yourdomain.com’);

эдгээр утгуудыг өөрийнхөө вэбсайтын линкээр сольж тавиад хадгалаарай. Үүний дараа .htaccess руу нэвтэрч дараах кодыг өөрчлөн засварлаж хадгалаарай.

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]

Энэ бүгдийг та өөрөө хийхэд хүндрэлтэй санагдаж байвал хост үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагадаа эсвэл үүнийг чадах хэн нэгэнд хандаарай.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!