Хөрвүүлэлтийн түвшин оновчлох тухай

Хөрвүүлэлтийн түвшин оновчлох тухай

CRO бол A/B тест биш

А/В тест нь бизнесүүдийн хамгийн их хэрэглэдэг арга болсон. Орчин үед CRO аргад A/B тестийг түгээмэл ашигладаг болсон. Ингэснээр сүүлийн үеийн шинэхэн маркетерууд А/B тестийг хөрвүүлэлтийн хурдтай андуурах тохиолдол байдаг. Гэхдээ үр дүн нь өөр өөр зүйлийг харуулдаг учраас CRO бол А/В тест биш юм…

(more…)

Pin It on Pinterest